عنوان پایان نامه

 

 

توسعه تجارت صنایع دستی از طریق تجارت الکترونیک

 

افزایش امنیت در سیستمهای RFID  با تجهیز بر چسب به PKI (زیر ساخت کلید عمومی) جهت تصدیق هویت و رمز نگاری در شبکه EPC جهت تبادل امن داده

Improving security in RFID system by supplying PKI in RFID Tag for authentication Cryptography in EPC Network for secure data transmission

 

استفاده از تجارت الکترونیک در راهبری بازار برق ایران

 

پرداخت وام بصورت هوشمند در بانکداری الکترونیک

 

تأثیر تجارت الکترونیک بر گزارشگری مالی یا گزارشگری مالی web base

 

بررسی یکپارچگی و هماهنگی بین فرایندهای سیستمهای اطلاعاتی تحت وب ارائه دهندگان خدمات لجستیک (LSPs) و زنجیره تأمین الکترونیکی (e-SC)

مورد مطالعاتی : صنعت خودرو سازی

 

بررسی موانع توسعه کسب و کار الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی استان زنجان

 

شناسائی و الویت گذاری عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر RFID مطالعه موردی : کارت سوخت

Critical Success Factors (CSFs) in the Implementation of RFID-based Information Systems; “ Case Stdy : Smart Ful Card Proiect”

 

ارائه یک مدل کاربردی تدارکات الکترونیکی در زنجیره تأمین شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

 

ایجاد یک roadmap نوین در راستای توسعه سیستمهای فناوری اطلاعات با کاربردی در بکارگیری فناوری RFID در سامانه هوشمند سوخت

An Innovative Roadmap throughg IT Systems Development With the application in:RFID Technologhy for Smart Fuel System

 

مقایسه مزیتهای سرویسهای تجارت الکترونیک سیار

 (Mobile Commerce) نسبت به سرویسهای تجارت الکترونیک ثابت (Electronic Commerce) از دیدگاه مشتریان

 

طراحی و پیاده سازی سیستم تجاری هوشمند جهت مشاوره اینترنتی اختلالات رفتاری کودکان

 

پیاده سازی نرم افزار کاربردی تحت وب به منظور یافتن وب سرویسهای

 (Web Services) ارائه شده توسط شرکتهای تجاری

 

ریسکهای مدیریت اطلاعات در سیستمهای RFID

 

بررسی دو عامل زیر ساخت ارتباطی و تحرک اجتماعی جهت گسترش ICT در جوامع غیر شهری استان فارس

 

بررسی موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و راهکارهای بومی سازی آن

 

مدلسازی اعتماد جهت توسعه معماری امنیتی برنامه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

 

بررسی استاندارد تجاری EBXML و مدل تجاری UBL و زیر ساخت های مورد نیاز جهت پیاده سازی آن در کشور

 

نقش فناوری اطلاعات در تأمین منابع انسانی الکترونیکی و مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

 

نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی و شناسائی بازارهای هدف در بخش بازرگانی(مورد ایران)

 

بررسی رابطه سطح تحصیلات و جنسیت با میزان رضایت مشتریان از استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی تحت وب مشتریان ساکن شهر شیراز

 

بهبود فرایند خدمات و اطلاع رسانی در جهت بازار یابی الکترونیکی و ارائه الگویی مناسب برای بنادر تجاری کشور مطالعه موردی بندر شهید رجایی

 

بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه صادرات ایران

 

ارائه مدلی برای تحلیل و ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیکی با استفاده از منطق فازی

Applying A Model To Evaluation And Ecommerce Websites With Fuzzy Logic

 

بکارگیری بلیط الکترونیک در حمل و نقل شهری(و تحلیل هزینه منفعت)

 

پیاده سازی سیستم تجاری هوشمند E-Learning جهت آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای

 

بررسی مدیریت بازاریابی الکترونیکی در تجارت بین بنگاهی

(B2B e-Marketing Management)

 

بررسی معماری سرویسگرا بعنوان کلیدی برای استفاده بهینه از RFIDدر زنجیره تأمین

 

طرح ریزی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در شرکت پیچاز الکتریک

 

ارائه مدل مدیریت دانش برای سیستم مبتنی بر فنآوری اطلاعات پزشکی ایران

 

پایانه های فروش الکترونیکی بیسیم با استفاده از تکنولوژی GPRS

 

امکان سنجی پیاده سازی داده کاوی هوشمند در شرکت مخابرات

 

طراحی نرم افزار مانیتورینگ شبکه های تجارت الکترونیک با استفاده از توزیع آماری SELF-SIMILAR

 

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در خریدهای الکترونیکی

 

Grid Network وتأثیر آن برآینده تجارت الکترونیک و بهبود شاخصهای تجارت الکترونیکی بر اساس شبکه های گرید

 

نقش طراحی پایگاه داده های توزیع شده و Grid Database Design  در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

 

بررسی عوامل مختلف بر پیش بینی بازار بورس

 

بررسی روشهای مورد استفاده در بازاریابی سیار به همراه ارائه نمونه عملی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی سیار در کشور

 

تأیید هویت از طریق تصدیق امضاء توسط سیستم های هوشمند در بانکداری الکترونیک

 

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکها

 

بررسی نقش مدیریت دانش در بانکداری الکترونیک از دیدگاه مدیران و کارکنان بانک مسکن شعب شهرستان شیراز

Evaluating The role of Knowledge Management In e-banking

 

مدیریت ارتباط با مشتریCRM

چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در فرآیند فروش

 

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار با رویکرد فناوری اطلاعات در مجتمع پتروشیمی رازی

 

استفاده از جریان کاری در طراحی و توسعه رسانه های تعاملی در محیطهای تجارت الکترونیک

 

بررسی میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات باتکداری الکترونیک بانک ملت

(مطالعه موردی شعب بانک ملت شهر شیراز)

 

طراحی یک سیستم توصیه گر برای پیش بینی رفتار خرید مشتری مبتنی بر فیلترینگ همکار گونه در تجارت سیار

 

بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و ارائه راهکارهای اجرائی برای رفع آن

 

بررسی بکار گیری تجارت الکترونیک بر رونق تجاری بازرگانان استان سیستان و بلوچستان

 

بررسی عوامل مؤثر در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در شهرستان بویر احمد (اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی)

 

روشهای جدید برای طراحی پایگاه داده های تجارت الکترونیک در سیستم های وب معنایی

 

کشف الگوهای دسترسی به وب سایت و پیگیری مسیر کاربران با استفاده از الگوریتمهای داده کاوی به روی فایلهای ثبت وقایع در تجارت الکترونیک

 

اندازه گیری سطح بلوغ الکترونیکی سازمانهای مرتبط با صادرات در استان بوشهر

 

ملاحظات حقوقی قرار دادهای از راه دور

 

ارزیابی فایلهای ثبت وقایع یک وب سایت بازرگانی اطلاعات علمی الکترونیکی با استفتده از تکنیک OLAP و الگوریتمهای داده کاوی 

 

پیشنهاد یک الگوی سه بعدی برای بررسی میزان تاثیر IT بر بهبود عملکرد کارکنان یک سازمان مطالعه موردی سازمان آبفای شهر شیراز

 

نقش اجرای کنترل های داخلی حسابرسی در اثر بخشی و کارایی سامانه های رایانه ای در شرکت مبتنی برفناوری اطلاعات

 

الزامات فنی طراحی و ساخت سایتها و پرتالهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ضوابط و دستورالعملهای تعریف ، بروزسانی، نگهداری و پشتیبانی سایتها و پرتالهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران

 

پیاده سازی تکنیک داده کاوی در یک وب سایت آزمایشگاه کشاورزی

 

 

پیاده سازی استاندارد ebXML به منظور تسهیل مبادلات کالا و خدمات در ایران

 

مدیریت تصمیم گیری در زنجیره تامین بر روی کالای هوشمند با استفاده از منطق فازی

 

بررسی کاربردهای تجارت موبایل و مدل سازی ارائه تبلیغات بر اساس موقعیت یابی

 

 

شرایط استقرار تدارکات الکترونیکی در صنایع خودرو سازی و نقش مدیریت دانش در بهینه سازی این فرایند

 

مدلسازی شبکه های حومه شهری ( SAHN (Suburban Adhoc Network   و بررسی پارامترهای آن

 

 

بررسی و بیان چالشها و مشکلات فرهنگی توریسم الکترونیکی در ایران

 

ارائه مدلی یکپارچه برای انجام تجارت الکترونیک (مطالعه موردی : شهر شیراز)

 

 

مدل سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بر اساس الگوریتمهای ژنتیک و طراحی سیستم نمونه

 

 

پول الکترونیکی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

 

بررسی راهکارهای مناسب جهت ارزیابی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی

 

به کارگیری فناوری های پیشرفته وب درطراحی تحلیل وپیاده سازی سیستم مدیریت پروژهای عمرانی

 

تدوین مدل استراتژی تجارت الکترونیک شرکت های گاز استانی بارویکرد GA

 

ارائه یک مدل نرم افزاری برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتریان

 

اصول طراحی وب سایت های هوشمند تجارت الکترونیک

 

بررسی مکانیسم اعتماد وعدم اعتماد فضای سایبر وشناسایی عوامل موثربرآن درانواع خرید الکترونیکی

 

بررسی اثرات فناوری RFID درهوشمند کردن مدیریت انبارداری درشبکه تعاون روستائی کشور

 

بررسی کاربرد RFID درهوشمند سازیخدمات شهری

 

بررسی وطراحی سیستم جامع کارت هوشمند دانشجویی دردانشگاه شیراز

 

طراحی وپیاده سازی یک سیستم نمونه آزمایشی بااستفاده ازفناوری RFID برای کتابخانه ها

Design & Implementation of a Prototype System with RFID Technology For Libraries

 

امکان سنجی استفاده از RFID درپروژه کارت هوشمند سوخت ایران

Technical Feasibility Study of using RFID Technology for Iran Fuel smart Card Project (IFCP)

 

طرح مطالعه بررسی مدل های کسب وکار الکترونیکی وارائه مدل کسب وکار الکترونیکی تعاونی های ایران

 

سیستم پیشنهاددهنده در تجارت سیار

Recommender System in M-Commerce

 

بازار اینترنتی به آدرس www.wwwbazar.com

 

طراحی سیستم خدمات تجارت الکترونیکی مبتنی برموبایل درشهر الکترونیکی مشهد

Design Planning Of implementation Services & Financial Transactions M-Commerce in Mashhad Electronic City

 

 

مدل کردن کاربران اینترنت در فرآیند جمع آوری اطلاعات از وب سایت های تجارت الکترونیک با استفاده از معماری ACTR

Modeling Internet Users During Information Gathering Process form Electronic Commerce Web Sites Based on ACTR Architecture

 

بررسی نقش فناوری اطلاعات (IT) در تسهیل فرایند بازاریابی و اطلاع رسانی صنعت گردشگری ایران و ارائه راهکارو چارچوبی برای نیل به مدل مطلوب جهت ترویج و توسعه IT  در این صنعت

 

بررسی ارائه سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) جهت دانشگاه شیراز

(Enterprise Resource Planning)

 

ارائه چهار چوب استراتژیک برای تحقق بانکداری الکترونیکی در بانک ملت

 

شناسایی فاکتورهای موفقیت و بحران در توسعه بانکداری الکترونیکی و مجازی در ایران

 

بررسی ساختار یک سیستم حقیقت مجازی جهت کاربرد در فروشگاههای الکترونیکی

(Study of a Virtual Reality system structure for

 E-shops)

 

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاها: مطالعه موردی روستاهای استان فارس

 

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهای بانکداری الکترونیکی در استان فارس

 

بکار گیری معماری سرویس گرا در طراحی سیستم های تجارت الکترونیکی

 

بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز و ارائه یک الگوی پیشنهادی

 

12/10/86

نقش فناوری RFID در زنجیره تأمین

 

مطالعه و طراحی معماری امنیت سیستمهای CRM  در بانکداری الکترونیک

 

کار از راه دور، فرصت ها و چالش ها

 

مطالعه و طراحی سیستم مناقصات الکترونیک در شرکتهای صنعتی ایران" کارخانجات مخابراتی ایران _شیراز"

 

بررسی نقش تجارت الکترونیک در ارتقاء سطح صادرات غیر نفتی

 

ارائه مدلی برای محاسبه ارزش مشتریان :مورد کاوی شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو اراک)

 

برسی ساختارها و بسترهای ارتباطی جهت ایجاد شبکه همکاریهای مجازی

 

تجارت الکترونیکی مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی در تجارت B2C و B2B

 

مهندسی خواسته های توزیع شده بصورت الکترونیکی بر اساس ارزیابی کیفی خواسته ها

 

19/10/86

بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در پیاده سازی یک الگوریتم هوشمند جهت تجارت الکترونیک

 

طراحی و پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیری در تهیه بلیط هواپیما جهت مسافرت های خارجی

 

ارزیابی تأثیر فناوری اطلاعات بر استراتژی مناسب جهت ورود به بازاربین المللی تولید کنندگان قطعات خودرو در ایران

(مورد شرکت ساپکو وسایپا پرس)

 

مدل سازی و امکان سنجی تجارت الکترونیکی در شهر الکترونیکی

 

 

مطالعه و بررسی روشهای کار از راه دور کشورهای مطرح و ارائه روشهای مناسب برای کار از راه دور در ایران

A study telework in different countries and proposing a method of telework in Iran

 

سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع در صنایع مخابرات راه دور ایران

Enterprise Resource Planning INIRAN Telecommunication Industries

 

شناسایی و الویت بندی ترجیحات و سلایق مشتریان نسبت به خدمات بانکداری الکترونیک در شهر مشهد

 

نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت تبلیغات در ایران و ارائه مدل تبلیغاتی بهینه در آن

 

مدل سازی و بررسی رفتاری اطلاعات ایجاد شده برای مشترکین شرکت توزیع برق شیراز با رویکرد B2C

 

 

بررسی رفتارپروازهای عبوری بر مبنای داده کاوی در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

 

بررسی رفتار آژانس ها در سیستم رزرواسیون یک شرکت هواپیمایی بر مبنای داده کاوی

 

نقش و کاربرد IT در مدیریت روابط با مشتری در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

 

داده کاوی برای ارائه مدل برنامه ریزی پرواز در یک شرکت هواپیمایی

 

ارائه یک مدل فازی برای ارزیابی سایتهای آموزش الکترونیکی در ایران

 

بررسی نقش ابزارهای IT در مدیریت مجازی پروژه های عمرانی کشور

 

زمینه یابی و طراحی مدل شهر الکترونیک

 

ارائه یک مدل کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان در زنجیره تامین

 

استفاده از فناوری اطلاعات در بازاریابی محصولات و خدمات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون استان فارس

 

بررسی اثرات تجارت الکترونیک بر زنجیره عرضه:

مطالعه موردی شرکت کاشی حافظ

 

بررسی و تعیین پیش نیازهای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در زمینه تجارت الکترونیک

 

بررسی تأثیر عوامل خدمات پس از فروش الکترونیکی بر رضایت مشتریان شرکت سایپا یدک

 

نمایشگاه الکترونیک در جهت توسعه تجارت الکترونیکی

مورد مطالعاتی: وب سایتهای نمایشگاه الکترونیکی در ایران

Electronic Fair toward Electronic Commerce (Virtual Fair for e-Commerce)

Case study: Virtual Fair websites in IRAN

 

مطالعه پورتالها در تجارت الکترونیک سیار و زیر ساختهای تکنولوژیکی لازم جهت پیاده سازی آنها

 

ارائه یک معماری مناسب برای جایگزینی کالا برگ با کارت هوشمند کالاهای اساسی

 

ارائه یک مدل هوشمند کالا (منبع یابی الکترونیکی کالا) با الویت بندی فازی

(با نگاه به پیاده سازی بین بنگاهی در ایران)

 

بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در استان فارس و ارائه راهکارهای توسعه آن

 

طراحی سیستم توصیه گر تغذیه بیماران در فروشگاههای تجارت الکترونیک مبتنی بر چرخدستی های هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

بررسی پارامترهای مؤثر در ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر بیماران تحت درمان نازایی و پزشکان معالج آنها در یک سیستم تله منتورینگ

 

تأثیر تجارت الکترونیکی بر رقابت پذیری(بررسی موردی صنعت بانکداری در ایران)

The Effect Of E-Commerce on Competitiveness(A Case Study Of bank Industril)

 

بررسی اثرات تمرکز مزایده ها و مناقصات دولتی در یک وب سایت ملی

تحلیل و طراحی یک نمونه

 

بررسی پیشنهادات  Uncefact در تجارت الکترونیک و ارزیابی کاربرد آنها در ایران

 

پیاده سازی سیستم رأی گیری الکترونیکی از راه دور

 

بررسی زیر ساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیک در استان سیستان و بلوچستان

 

 

 

مدیریت عملکرد لجستیکی زنجیره تامین ایران خودرو

 

خبرمعنایی و کاربرد آن در تجارت الکترونیک

 

دفاتر و سازمانهای مجازی و بررسی پیاده سازی این مدلهای فناوری جهت کارخانجات مخابراتی ایران

Virtual Offices &Organizations and study the implementation of these IT models for ITMC

(Iranian Telecommunication Manufacturing Co.)

 

راهکارهای استراتژیک به کارگیری ،توسعه و بومی سازی سیستمهای سلامت الکترونیک کشور

Strategic Planning for Implementation and Developing of E-Health Information Systems

 

دسته بندی ، ذخیره و بازاریابی محصولات،بر اساس مشخصات کالا، در بازارهای الکترونیکی

Product Categorization and Specification in Electronic Marketplaces  

 

بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی تخصصی موجود برای مربیان و والدین کودکان زیر شش سال و طراحی سیستم کاربردی آموزش الکترونیکی برای آنان

 

امکان سنجی آموزش سیار با استفاده از فناوری های

 بی سیم

Technical Feasibility of using Wireless Technologies for Mobile Learning

 

طراحی و پیاده سازی طرحی بدیع در پرداخت الکترونیکی مبتنی بر موبایل

 

ارزیابی مدل های رمز نگاری نامتقارن و کاربرد آن جهت افزایش امنیت در امضای کور

Evaluation of asymmetric encryption methods and implementation for the security of Blind signature

 

مقایسه تطبیقی و تحلیل روشهای سنجش آمادگی الکترونیکی کشورها و پیشنهاد مدل مناسب

The Comparative Study and Analyzing of Countries E-readiness Evaluation Methods and Suggestion Suitable Model

 

راهکارهای استقرار تجارت الکترونیک در تبدیل روش سنتی تأمین و توزیع کالا به روش نوین در شبکه تعاونیهای روستایی استان اصفهان

مورد مطالعاتی: شهرستان اصفهان

 

سند راهبردی آموزشهای الکترونیکی (E-Lerning) با هدف کاربردی کردن این تکنیک در پهنه آموزشهای کشور

 

بررسی موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان فارس با تاکید بر فن آوری اطلاعات

A study Obstecles of knowledge management Implementation system in the fars telecommunication company with emphasis on the information technology (IT)

 

بهینه سازی وب سایتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

بررسی روشهای بهبود فرایند خدمات و اطلاع رسانی به مشترکین تلفنهای ثابت و سیار

مطالعه موردی:شرکت مخابرات استان فارس

 

معرفی یک الگوی راهبردی دیتا سنتر جهت تجارت الکترونیک در ایران

The introduction of data center strategic for E-Commerce in iran

 

مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی زراعت پنبه

 

روشهای انتقال دیتا در سیستم های حمل و نقل هوشمند

(ITS)

 

پیاده سازی تکنیک داده کاوی و بررسی رفتار خرید مشتریان در مرکز فروش پروما

 

استفاده از سیستمهای شبکه اجتماعی به منظور اشتراک دانش و مدیریت

 

بررسی نقش فناوری اطلاعات و شیوه های بازاریابی الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط و ارائه الگویی عملی(مطالعه موردی شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری شهر شیراز)

 

بهبود زنجیره تامین در صنعت برق ایران

 

مدل تدوین طرح جامع تجارت الکترونیک کشور

National E-Commerce Master Plan Model

 

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش رضایت مشتری در صنعت گردشگری

مطالعه موردی:شهر اصفهان

The Impact of ICT in Increasing Customer Satisfaction in Thourism Industry

(Case Study:Isfahan City)

 

 

کاربرد داده کاوی برای تعیین نرخ بیمه در صنعت بیمه

Using Data Mining for Rate Making in The Insurance Industry

 

بررسی جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری در

IP Based Contact Center و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن

 

استخراج استراتژیهای پیاده سای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه الکترونیکی بر اساس روش کارت امتیازی ارتباط با مشتری

مورد مطالعاتی:شرکت بیمه ایران

 

طراحی وب سرویسهای امن با مطالعه موردی بر روی بکارگیری وب سرویسهای امن در پرداختهای سیار

Designing Secure Web Services Application With Case Study on Mobile Payment

 

طراحی نقشه راه توسعه استفاده از استانداردهای تجارت الکترونیک (به طور مشخص Web service & ebxml)با استفاده از تکنیکهای آینده نگاری

(مطالعه موردی در صنعت نفت و پتروشیمی)

 

پارادایم کشف منابع نهفته در استقرار سیستم مدیریت دانش با استفاده از فنآوری اطلاعات در صنایع چینی بهداشتی

( مطالعه موردی شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس)

 

طرح ریزی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری و ارائه مدلی جهت ارزیابی اثر بخشی آن با استفاده از نگرش کارت امتیازی متوازن در شرکت تولید صنعتی فراسان

 

ترانسکدینگ صفحات وب برای تلفنهای همراه

Web Trandescoding for Mobile Devices

 

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازارهای مالی

Forecasting Financial markets using Neural Network

 

ساخت،توسعه و نگهداری یک نام تجاری در دنیای مجازی

مورد مطالعاتی:تعیین جایگاه نسبی انجمن های خیریه ایران در فضای مجازی با استفاده از روش تحلیل تناظری

Build, Develop and Maintain a Brand in cyberspace/Positioning Iranian Charities in cyberspace with Correspondence Analysis

 

بیمه الکترونیک

تأثیر تجارت الکترونیک در صنعت بیمه

 

ارزیابی ویژگیهای روشهای پرداخت الکترونیک از دیدگاه کاربران بانک پارسیان

A survey(Analysis) on Electronic Payment in Parsian Bank from User'Vision

 

مدلسازی قرار دادهای الکترونیکی برای معاملات بین بنگاهی B2B

 

بررسی زیر ساختها و کاربردهای سرویس موقعیت یابی با تلفن همراه

( Location-Based Service) و ارائه یک نمونه عملی در زمینه موقعیت یابی تماسهای اظطراری دردولت سیار

 

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کار آفرینی

(مطالعه موردی: صنعت گردشگری شهر شیراز)

 

بررسی موانع استقرار سرویس های دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی و پیشنهاد راهکار مناسب

(مورد مطالعاتی:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

 

بررسی استانداردهای آموزش های الکترونیکی

 (e-lerninig) و ارائه راهکار جهت پیاده سازی آنها در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

Investigation of e-lerning Standards and Propose the Methods for Application of Them at e-lerning Department of Shiraz University

 

بررسی تأثیر استقرار سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در کاهش هزینه ها و افزایش کار آمدی در شرکت سهامی مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

مورد مطالعاتی:شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

 

نقش دیتا سنتر در توسعه تجارت الکترونیک در بخش بازرگانی استان فارس

 

بررسی میزان رضایت از سیستم های فناوری اطلاعات مورد استفاده در مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد

 

تدوین فروش فیزیکی جهت افزایش کارایی و سود در صنعت خودروی ایران با استفاده از روش ترکیبی BSC و BPR

مطالعه موردی شرکت سایپا

 

بخش بندی بازار مشترکان تلفن همراه جهت تعیین مدل تجاری شرکت ایرانسل

 

مدلسازی سامانه مدیریت اطلاع رسانی توزیع کالا

 مطالعه موردی کالاهای استراتژیکی

 

بررسی M-Tourism و ارائه مدلی برای استان کهگیلویه و بویر احمد

 

بررسی و طراحی و پیاده سازی یک سیستم حضور و غیاب هوشمند در مدارس با استفاده از تکنولوژی RFID

 

بهبود عملکرد سیستم های بیمارستانی (HIS) با استفاده از تکنولوژی RFID

مطالعه موردی:بیمارستان دنا

 

ارائه مدل سازی فناوری دانش ،اطلاعات در کسب و کار صنعت بیمه

 

چهارچوب راهکارهای فناوری اطلاعات در سیاست گذاری موفق فروشگاههای الکترونیکی در مقابل فرو شگاههای سنتی

 

ارائه طرح و یا راهکارهایی جهت استفاده RFID در انتخابات عمومی ایران

 

ارائه طرح پیشنهادی برای ارائه پهنای باند وسیع به کاربر نهایی در لایه دسترسی در ایران

 

تأثیر توسعه طرح " ایران کارت" بر حوزه های اقتصادی،بهداشتی و سیاسی و اجتماعی

 

کاربرد داده کاوی در دسته بندی مشترکین تلفن همراه

(Application of data mining in mobile subscriber classification)

 

برخی ملاحظات حقوقی استفاده از چک الکترونیکی در تجارت الکترونیک

 

اهمیت و لزوم مدیریت امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک

(مورد مطالعاتی گمرک ایران)

 

بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم های مراقبت بهداشتی سیار در کشور

 

بررسی ارائه سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) جهت پیاده سازی در سازمان بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی (ره)

 

بررسی بانکداری سیار و ارائه مدلی جهت پیاده سازی بانکداری سیار در شهر یاسوج با توجه به امکانات موجود

( مورد مطالعاتی : شهر یاسوج)

 

تحلیل SWOT شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد و تعیین سمت و سوی رهبردی مناسب آن در جهت توسعه تجارت الکترونیک استان

(مورد مطالعاتی:شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد)

 

بررسی اثر پرداخت های الکترونیک هزینه تلفن مشترکین در کاهش هزینه های شرکت مخابرات استان مرکزی

 

تحلیل و شناسایی کامل مفاهیم،تکنیک ها و ابزارهای مبتنی بر IT جهت مدیریت و مهندسی دانش و داده کاوی همراه با پیاده سازی عملی در یک نمونه واقعی

 

تدوین نقشه راه جهت پذیرش و پیاده سازی تکنولوژی RFID  در صنایع غذایی استان فارس(با رویکرد توسعه صادرات)

 

طراحی سیستم یکپارچه مدیریت آموزش الکترونیک بر مبنای پایگاه دانش

Knowledge Based Learning Management System

 

بررسی سیستم تدارک و خرید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه الگو با کاربرد EDI و بر اساس مدل تجاری

 

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) صنعتی و معدنی استان بوشهر به منظور ورود به عرصه کسب و کار الکترونیک

 

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند گردشگری الکترونیک با استفاده از DSS منطق فازی

 

تحقیق و بررسی تاثیر فن آوری GIS در تجارت الکترونیک

 

بررسی استفاده از اینترنت اشیا در بهبود بهره وری لجستیک الکترونیکی

 

ایجاد نرم افزار شبیه ساز مدل کسب و کار الکترونیک بر پایه آنتالوژی مدل کسب وکار

Sample Application for E-business Model simulation Based on E-business Model Ontology

 

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی

مورد مطالعاتی: بازار بورس شیراز

 

تشخیص فعالیت های مشکوک کاربران در سایتهای الکترونیکی

Recognitinon of Suspicious User Activities in

E-Commerse Websites

 

طراحی یک سیستم تایید هویت افراد مبتنی بر تشخیص اثر انگشت در بانکداری الکترونیکی

Designing a Verification System Based On Finger Print Recognition In The Electronic Banking

 

بررسی ابزارهای مورد نیاز پورتال پنجره واحد تجارت در ایران

(نمونه مورد بررسی استان فارس)

 

ارزیابی امنیت در پروتکلهای بانکداری الکترونیکی بر

اساس اینترنت

 

امکان سنجی به کار بردن virtual reality  در سایت های تجارت الکترونیک  

 

امکان سنجی کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم و خبره(DSS&ES) در فرآیندهای کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعاتی : شبکه تعاون روستایی)

 

طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی گمرک ایران (مورد کاوی: گمرک بوشهر)

 

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در طراحی مدل سامانه جامع سازمان الکترونیکی : مطالعه موردی در بخش کشاورزی

 

شناسایی و رهگیری خودکار مسافر و بار همراه با استفاده از تکنولوژی RFID در فرودگاهها(مطالعه موردی: امکان سنجی پیاده سازی این تکنولوژی در فرودگاه شهید دستغیب شیراز)

Automatic Passenger and Baggage Identification and Tracking Using RFID Technology in Airports.

"Case Study: Consideration of Ability to use RFID Technology in Shiraz Airport"

 

ارائه مدلی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شهرداری منطقه ده

 

ارائه راهکاری برای ارتقاء امنیت تجارت سیار

 (M-commerce) مبتنی بر GSM

 

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بیمه

(مطالعه موردی بیمه تامین اجتماعی شیراز)

 

بررسی شکاف دیجیتالی در نقاط مختلف کشور و ارائه الگویی مناسب برای رفع آن

 

بررسی اصول طراحی و نمایش اطلاعات و روشهای توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی تهران و کتابخانه های دیجیتالی مطرح جهان

 

امکان سنجی ایجاد یک سایت B2C  جدید و طراحی آن با استفاده از توسعه یک سیستم خبره به عنوان یک ابزار کمکی

Development of an Expert System as an aiding tool for feasibility study of development new B2C sites

 

ارائه مدلی برای افزایش رضایتمندی مسافران کثیر السفر در خطوط هوایی

 

بررسی چگونگی گذر به شبکه NGN در جهت افزایش بهره وری شرکت مخابرات و نقش آن بر eCommerce

 

آنالیز ، شناسایی و کشف نفوذ و ارائه راهکارهای موثر در پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر IDS(intrusion detection system) در محیط های تجارت الکترونیک

 

بررسی یادگیری الکترونیکی در نظام پزشکی

 

بررسی امکان ایجاد قراردادهای الکترونیکی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از منظر حقوقی با اشاره خاص به قراردادهای مدیریت طرح (MC)

 

طراحی و پیاده سازی مرکز صدور گواهی دیجیتال جهت مشترکین ADSL پیشگامان (مطالعه موردی ارتباط امن به سایت hamyarbank.ir از طریق این مرکز)

 

 

طراحی یک سیستم یکپارچه جهت بهینه سازی احراز هویت با استفاده از شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID)) و شاخص بیومتریک در تعاملات تجارت الکترونیک

 

مدل متمرکز جمع آوری اطلاعات در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی محصول گندم)

 

به کارگیری RFID بر روی گوشی موبایل و کاربرد آن در تجارت سیار

 

شبیه سازی کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در سیستمهای هوشمند دفاعی

(شبیه سازی میدان مین هوشمند و آشکار کردن تجاوز دشمن)

 

بررسی ارائه روشی جامع جهت سنجش موفقیت یک سازمان در کارکرد مناسب وب سایت آن

 

بررسی میزان رضایت دانشجویان از یاد گیر و یاد دهی الکترونیکی

مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد

 

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و استقبال از سیستمهای پرداخت الکترونیکی و ارائه راهکارهای کاربردی(مطالعه موردی سیستم OPS  در شهر اصفهان)

Recognizing Factors Affecting on Acceptance of Electronic Payment Systems and Presenting Applied Issues[The Case of POS(Point of Sell) in Isfahan]

 

بررسی راهکارهای نوین در تولید نرم افزارهای تحت وب با تاکید بر ادغام نرم افزارهای موجود

 

ارائه نقشه راه استفاده از وب معنایی برای شرکت های تجاری

" مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو خراسان"

Semantic Web Roadmap for Business Companies

" Case Study:Iran Khodro Korasan"

 

تدوین سند توسعه فناوری اطلاعات و عملیاتی نمودن آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) –

مطالعه موردی :استانداری خراسان رضوی

 

بررسی عوامل پیش روی توسعه اینترنت و ارائه مدل مناسب برای ارتقا قابلیت اعتماد مردم به خدمات الکترونیکی

 

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از روابط عمومی الکترونیکی

 

طرح توسعه کسب و کار در خوشه گلاب و عرقیات میمند فارس با استفاده از رویکرد یونیدو

 

امکان سنجی پیاده سازی الکترونیک در خرید و فروش محصولات کشاورزی و دامی در اتحادیه های تعاونی روستایی

 

پیاده سازی یک سیستم تمام مکانیزه آموزشی در حوزه ITبراساس تکنولوژی

Share point server

 

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در دستگاه های دولتی

 

پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 

بررسی عملکرد قراردادهای مسیریابی و تراکم در شبکه های

Mobile Ad Hoc

 

بررسی توسعه نهادهای پیشتبان در توسعه تجارت الکترونیک ایران

 

زیر ساختهای توسعه سیستمهای پرداخت سیار

 

بررسی طرح تحول اقتصادی ایران بر مبنای فناوری اطلاعات در قالب تحلیل SWOT وارائه مدلی برای اجرایی شدن آن

 

استفاده از داده کاوی در صورتحسابهای برق به منظور بهبود فرآیند مدیریت روابط مشتریان

 

توسعه تجارت الکترونیکی در استان آذر بایجان شرقی

 

 

یک محیط توسعه ای جهت ارتقاء سیستم های سنتی با استفاده از الگوهای طراحی

 

تعامل زیر ساختهای فنی و حقوقی در اعتبار امضای الکترونیکی

 

معیارهای پیشنهادی برای اندازه گیری تجارت الکترونیک در ایران

 

ارائه مدلی جامع برای استفاده کار از تکنولوژی RFID برای حمل ونقل کانتیری در بنادرتجاری ایران (مطالعه موردی : بندر بوشهر)

 

بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه اقتصادی استان بوشهر

 

25/10/87

کاربرد و نقش پورتالهای سیار در ایجاد ارزش افزوده در حوزه تجارت سیار کشور

 

ارائه مدلی برای توسعه سیستم پزشکی از راه دور در مراکز ناباروری

 

طراحی و پیاده سازی یک سامانه مدیریت دانش در محیط های آکادمیک جهت طبقه بندی تحقیقات علمی

 

یک مدل مبتنی بر عامل ها برای طراحی سیستم های مدیریت جریان کار با استفاده از شبکه های پتری

 

کاربرد داده کاوی به منظور ایجاد دانش در سامانه هوشمند سوخت

 

طراحی و ارائه مدل مهندسی مجدد فرآیند های سازمانی با استفاده از فناوری اطلاعات

 

اثر بانکداری الکترونیک بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانکداری ایران

 

ارائه مدل ارزیابیریسکهای مرتبط با کاربرد RFID در مراکز درمانی – مطالعه موردی بیمارستان امام خمینی تهران .

 

ارائه راهکارمناسب جهت امن کردن یک سیستم پرداخت با استفاده از کارت هوشمند و ارائه راهکارمناسب در خصوص کارت هوشمند شهروندی شیراز

 

ارائه یک مدل جهت بررسی مانع توسعه در مراکز رشد علم و فن آوری (ICT ) کشور مطالعه موردی مراکز رشد فارس اصفهان و تهران

 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت نمایندگی های شرکت ایساکو از محصولات شرکت ایساکو با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) با رویکرد تجارت الکترونیک

 

ارائه متدلوژی فراگیر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر مبنای داده کاوی

 

ارائه الگوریتمی جهت کشف رفتارهای مشکوک در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از داده کاوی جریان داده ها

 

مدیریت ارتباط مشتریان

(CRM)در پرتالهای بانکداری الکترونیکی ایران و پیشنهاد راهکار مناسب جهت بهبود عملکرد

 

بررسی ریسکهای امنیتی و حقوقی درسیستمهای بانکداری الکترونیک متمرکز در ایران و روشهای مدیریت آنها (مطالعه موردی در مورد سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک بانک ملت )

 

ایجاد یک مدیریت محتوی هوشمند هوشمند در جهت داشتن یک مدیریت روابط با مشتری در وب سایتهای تجارت الکترونیک

 

تحلیل تهدید ها وفرصتهای بانکداری الکترونیکی در کشور و تدوین استراتژی فرصت ساز برای تبدیل تهدیدات به فرصتها

 

بررسی تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیک بر تغییر الگوی سفرهای شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)

 

امکان سنجی ایجاد یک بنگاه کاریابی مجازی ( E-Recruiter ) در جنوب کشور ،فارس ، شیراز و ارائه راهکارها

ی رفع موانع توسعه این بنگاه

 

REAL TIME WEB

 

طراحی و پیاده سازی یک مدل پیشنهادی مبتنی بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) 

 

باعنوان طراحی مدلی به منظور پیاده سازی سیستم ERP در مراکز درمانی با استفاده از کاربرد RFID

 

امکان سنجی فنی و تحلیل نیازمندیهای استقرار سامانه شناسایی الکترونیکی ملی در ایران

 

به کارگیری تکنیک FMEA

در طراحی معماری سیستم های شناسایی خودکار مبتنی بر فناوری RFID

 

بررسی فروش اینترنتی توسط شرکتهای خودروسازی داخلی نقاط قوت و ضعف،راهکارهاو پیشنهاد ها ( مطالعه موردی ایران خودرو)

 

بررسی و امکان سنجی یک بنگاه الکترونیکی مواد اولیه شیمیایی و ارائه راهکارهای توسط آن در کشور

 

بررسی توسعه تجارت الکترونیک سیار درایران طراحی و پیاده سازی موردی ((سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه اتحادیه آهن فروشان استان قزوین ))

 

ارزیابی مقایسه شرکت هما با شرکتهای موفق هواپیمایی در حوزه IT با توجه به اهداف راهبردی هما و پیشنهاد مدل عملیاتی

 

بررسی و پیاده سازی نرم افزارمترجم هوشمند  

 

امکان سنجی پیاده سازی و ارزیابی کارایی Mobile IP

جهت کاربرد خاص

 

مطالعه تطبیقی پورتال چند شرکت مطرح مخابراتی دنیا با ارائه مدل جهت شرکت مخابرات فارس

 

کاربرد داده کاوی در استخراج دانش

 

ارزیابی درجه تحقق دولت الکترونیک بر مبنای مدل پنج مرحله ای سازمان ملل در موسسه دولتی استان لرستان

 

طراحی و پیاده سازی سیستم تجاری توریسم الکترونیکی جهت شهر شیراز مبتنی بر دانش فازی

 

بررسی راهکارهای ارائه سرویس در شبکه های نسل اینده و ارائه مدل همگرایی سرویس بر مبنای استاندارد IMS

 

مطالعه ، طراحی و پیاده سازی سیستم ردیابی اتوماتیک خودروها (AVL)با استفاده از فناوری GPSو شبکه تلفن همراه (GSM)

 

بررسی نقش فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت دانش با استفاده از Gap Analysis   مورد کاوی : شرکت ایران خودرو

 

نقش و راهکار استفاده از ICT   در مدیریت دانش

 

مطالعه و بررسی نرم افزارهای مختلف BPM  و پیاده سازی موردی یکی از آنها در یک سرکت نمونه

 

یک چارچوب کارآمدبرای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری برای بانک های ایرانی

 

تدوین راهکاراجرائی موفقیت جهت استقرارسیستم مدیریت دانش

 

طراحی ومدلسازی زیر ساختی نو جهت اجرای سیستم SMS Banling در ایران با رویکرد کاهش مشکلات امنیتی

 

ارائه روشی سریع و موثردر خوشه بندی اسناد XML با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک

 

عوامل موثر بر رضایت و بازگشت مشتریان در فرایند خرید اینترنتی شرکت ایران خودرو

 

مزایده های ترکیبی ،بررسی به کارگیری تکنیکهای اکتشافی مدرن برای حل مسئله مزایده ترکیبی

 

تدتدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بازرگانی استان فارس           ت

 

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs)در پیاده سازی ERP و اولویت بندی آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی ایران

 

ارائه چارچوبی برای تاثیر جبران خدمت (Service recovery)بر رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیک

مطالعه موردی بانک پاسارگاد

 

تحلیل مدلسازی،طراحی و پیاده سازی اجزاء پورتال مشاوره پزشکی از راه دور مراقبتهای دوران بارداری و کودکان زیر 2 سال

 

پیش بینی نوسانهای قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از روشهای داده کاوی

 

ارائه یک مدل جدید در پرداخت الکترونیکی با استفاده از کارت مجازی و سرویس پیام کوتاه

 

نقش زنجیره تامین در رویکرد توسعه خوشه های صنعتی

 

بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارایی پرسنل امور مالیاتی استان خوزستان و ارائه یک مدل کاربردی

 

ارایه مدلی مناسب و کارآمد جهت خرید و فروش الکترونیکی در ایران با بهره گیری از استراتژی ها و مدل های تجارت الکترونیک

 

جستجوی معنایی در کتابخانه دیجیتالی مبتنی بر هستی شناسی

 

بررسی RFID Ecosystem ، شناخت اجزا و ملزومات آن و ارائه مدل ،جهت برآورده کردن ملزومات

 

بررسی نقش فن آوری اطلاعات در اجزا زنجیره تامین صنعت توریسم و ارائه مدل کارآمد جهت پورتال گردشگری کشور

 

 

بررسی نقش فناوری اطلاعات در ایجاد الگویی برای سیستم مدیریت انرژی در ساختمان الکترونیکی و ارائه مدل مناسب و ارزیابی آن

 

بررسی عوامل جهت افزایش اعتماد در مبادلات تجارت الکترونیک به همراه ارائه مدل

 

افزایش رقابت پذیری خوشه های صنعتی با ارائه مدل بازارگاه متمرکز

 

مدل ایرانی شده ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM ) در شرکت مخابرات

 

امکان سنجی سیستم شناسایی اتوماتیک خودرو(AVI ) جهت کنترل مکانیزه محدوده ترافیک شهر شیراز

 

بررسی کاربرد سیستم های تصمیم گیری Decision Support Systems

 

نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری با استفاده از مدل اتوماسیون نظام پیشنهادات

 

مهندسی مجدد زنجیره تامین فرش دستباف با بهره گیری از مدل های تجارت الکترونیک و توسعه تولید و صادرات فرش دستباف استان یزد

 

مطالعه و بررسی فناوری اطلاعات در ارتقاء کارآیی و چابک سازی شرکت ملی حفاری ایران و ارائه الگوی مناسب برای باز مهندسی آن

 

کاربرد انبار داده در صنعت توزیع برق

 

ارائه الگوی مناسب برای پیاده سازی CSIRT در شرکت مخابرات استانها، مورد مطالعاتی : شرکت مخابرات استان لرستان

 

امکان سنجی استفاده از بلیط سیار در حمل و نقل عمومی شهری شیراز با استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک (NFC ) در تلفنهای همراه و بررسی یک نمونه آزمایشی از طریق شبیه سازی

 

طرح استراتژیک به کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک: شناخت چالشها ارائه مدل و راه حل مناسب جهت استقرار(مطالعه موردی گمرک گناوه)

 

ارائه مدلی برای مدیران بانک ها در بهره برداری از فرصت های استراتژیک بانکداری سیار(مورد کاوی:بانک ملی ایران- اصفهان )

 

طراحی و ارائه مدل بررسی میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر)

 

ارزیابی فاکتورهای موثر بر اعتماد و ارائه مدلی مبتنی بر آنها برای سایتهای تجاری ایران

 

بررسی و امکان سنجی پزشک همراه در ایران و ارائه مدلی برای آن

 

ارائه روشی جهت تحقق پرداخت الکترونیکی عوارض در کشور با استفاده از الگوهای داده کاوی

 

بررسی عوامل تاثیر گذار در پذیرش تبلیغات موبایل و امکان سنجی پیاده سازی آنها در ایران

 

ارائه مدلی در جهت توسعه آموزش نیروی انسانی تحت تاثیر فناوری اطلاعات

 

تخصیص و کنترل منابع در گرید با رویکرد اقتصاد محاسباتی

 

اثر تجارت الکترونیک بر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

 

طراحی مدلی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مبتنی بر مدیریت دانش (KM)

 

بررسی میزان تاثیر فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان بر مبنای الگوی سه بعدی.مطالعه موردی جهاد دانشگاهی فارس

 

بررسی ساختارهای امنیتی شبکه های نسل بعد و شبیه سازی یک سیستم تشخیص نفوذ مناسب

 

ارائه مدلی برای کنترل دسترسی آگاه به زمینه در سیستم سلامت الکترونیکی بر اساس XACML

 

تاثیر تعامل میان انسان و کامپیوتر بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و بهبود سودآوری بانکهای استان فارس

 

امکان سنجی به کار گیری فناوری RFID در سیستم پارکینگ هوشمند (IPS )با در نظر گرفتن یک پارکینگ نمونه در شهر شیراز

 

آموزش الکترونیکی موسیقی

 

طراحی یک سیستم حمایت از توسعه خدمات اطلاعاتی به گردشگران بر مبنای فناوری تلفن همراه

 

ارائه الگوی مناسب تبلیغات اینترنتی در جهت جذب بهتر مشتریان الکترونیک

 

توسعه روش های فشرده سازی دیتای تصویری با استفاده از توابع ویولت با هدف انتقال تصویر از راه دور ، در راستای استفاده بهینه از ظرفیت شبکه

 

ارایه یک الگوی امنیت اسناد تجارت الکترونیک مبتنی بر روشهای نهان نگاری

 

ارائه مدلی برای اعتماد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی

 

مطالعه و امکان سنجی به منظور پیاده سازی IPTV در پخش تلویزیون دیجیتال و ارائه الگوی راهبردی بر اساس ارزیابی توانمندی و جذابیت فناوری

 

ارائه مدل e-CRM (مدیریت ارتباط با شهروند الکترونیکی )با رویکرد مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR ) مطالعه موردی: فرمانداری شهرستان مشهد

 

ارائه مدلی برای مشاوره پزشکی از راه دور در مناطق دور افتاده و محروم بر اساس زیرساختهای فنی موجود در این مناطق

مطالعه موردی: شهرستان بوانات در شمال فارس و شهر شیراز

 

تخصیص نرخ ویدئو در کاربرد جریان سازی ویدئو بر روی درخت های چند پخشی پوشان(overlay)

 

بررسی نیازمندیهای بی نشانی و ارائه مدلی برای حفظ حریم خصوصی در نظام اطلاعات سلامت(HIS )

 

بررسی فاکتورهای موثر بر استفاده از بازارهای الکترونیکی B2B از دیدگاه خریدار در استان های صنعتی منتخب تهران و اصفهان

 

ارائه مدلی برمبنای فن آوری اطلاعات جهت توسعه فرآیند رهبری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو )

 

Web service composition و کاربرد آن در سیستمهای تجاری(ترکیب پویا و اجرای خودکار سرویس های وب مرکب جهت مدل سازی یک پرتال آژانس مسافرتی)

 

خصوصی سازی کاتالوگ های الکترونیکی مبتنی بر تعامل بر خط با کاربر

مورد مطالعه: وب سایت شرکت سهامی خدمات مهندسی برق- مشانیر

 

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی استان فارس در راستای استقرار و توسعه دولت الکترونیکی

 

بهینه سازی زمان تعادل در یک زنجیره تامین خدمات الکترونیکی دو لایه

 

بررسی و امکان سنجی استفاده از پول نقد الکترونیکی در ایران

 

امکان سنجی خدمات رسانی هوشمند و سالم سازی فضای ورزشگاهها با استفاده از شبکه سنسورهای RFID . مطالعه موردی: ورزشگاه حافظیه

 

بررسی نقش عوامل محیطی و فرهنگی در رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل کانو(مورد مطالعاتی شعب بانک سینا و کارآفرین)

 

بررسی امکان به کارگیری موفق سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS و بستر سازی لازم جهت پیاده سازی آنها در بنگاههای صنعتی کشور

 

+ نوشته شده توسط گروه فردا در شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 8:1 |